Kvalitén i fokus, med väl planerade vägar på den bästa bärigheten, samt att riset läggs i vägen för att minska marktrycket inte bakom högarna.

Skadegränsen ligger långt under certifieringskraven.

Gallring görs i syfte att överföra tillväxten till ett mindre antal träd, man ökar alltså andelen gagnvirke. Större träd medför i regel att man får ut större andel timmer än massaved och energived, vilket då ökar virkesintäkterna i framtiden och stora träd sänker även avverkningskostnaderna avsevärt för både skördare och skotare.