Investera och röj din ungskog i rätt tid så du får maximal tillväxt på rätt stammar viket ger ett stormfastare bestånd och mer timmer vid din första gallring och ett positivt netto.

Vid ej röjda bestånd till förstagallring behövs en underväxtröjning som påverkar ditt netto samt att du får ojämnare bestånd.

Då skjuter du upp tiden till du får intäkter från din skog.

Undreväxtröjing
Om ditt bestånd har för många stammar inför gallring som håller för låg medelstamm röjer vi bort dom klenaste så det underlättar för gallringsmaskinen att få friare sikt och plats för aggregat och kran.

Detta gör att maskinen lättare kan göra dom bästa valen och du får mindre skador vid gallring och en lägre gallringskostnad.