Värmlands Skogsservice – Din samarbetspartner!

Värmlands Skogsservice servar privata skogsägare, förvaltningsföretag och bolag med gallring, slutavverkning, röjning och plantering.

Värmlands skogsservice driver idag ett utvecklingsprojekt tillsammans med institutioner, med målsättning att effektivisera och höja lönsamheten för skogsnäringen. Företaget har idag tre fast anställda och utökas med projektanställda vid behov.

Vi är PFCE certifierade och värnar om miljön samt utför arbete i samråd med kunden.

Ring oss gärna för att diskutera avverkningsuppdrag eller skogsvård!

Värmlands Skogservice logga