Värmlands Skogsservice har patentsökt en registreringsenhet som möjliggör en automatisk kvalitetsdeklarationssystem under pågående gallringsuppdrag. Denna enhet kombineras med andra tekniska kända- eller system som dock kräver utveckling för en integrerad funktion.

För mer info vänligen kontakta oss.